Monthly Archives: Květen 2015

Metodická příručka Školka hrou

Novinka pro mateřské školy - odborná metodická příručka pro didaktickou praxi s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod byla zpracována s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání. 1_banner_skolka-hrou_780x225 Školka...
Číst více

Konference ŠKOLA DOTYKEM živě

Doporučujeme závěrečnou odbornou konferenci ŠKOLA DOTYKEM živě, jejímž cílem je prezentace výsledků projektu Škola dotykem, který na dvanácti českých školách realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř a společnost SAMSUNG. Tablety jsou velkou výzvou pro naše školství. Na mnoha školách jsou tablety již k dispozici a pedagogy zajímá jejich praktické využití. A právě to bude jádrem...
Číst více