Angličtina pro MŠ a ZŠ

Angličtina pro MŠ a ZŠ

Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz je k dispozici celá řada digitálních materiálů pro výuku anglického jazyka. Jednotlivé kurzy jsou svým grafickým zpracováním i celkovým pojetím uzpůsobeny různým věkovým skupinám.

Úplně těm nejmenším, kteří s angličtinou začínají, je k dispozici kurz Nicole and Tommy. Jedná se o poutavý a pestrý digitální obsah zaměřený na budování slovní zásoby. Atraktivním způsobem pomáhá při učení základních slovíček a nejčastěji používaných frází z oblastí jako rodina, domov, škola, hračky nebo zvířata. Instrukce ke cvičením jsou v češtině, aby jim děti rozuměly. Připraveno je 20 tematických kategorií, 260 interaktivních aktivit na procvičování slovní zásoby, 400 slovíček s animovanými obrázky, motivační systém a 4 jazykové hry. To vše garantuje, že se děti při učení angličtiny budou skvěle bavit.

Kurz je vhodný pro využití jak v rámci seznamování se s anglickým jazykem v mateřských školách, tak při zahájení výuky angličtiny na základní škole. Může rovněž sloužit jako užitečný nástroj pro děti s poruchami řeči a jazyka nebo poruchami učení.

Učitelé mohou k digitálnímu obsahu používat také nástroje vzdělávacího portálu eKabinet.cz na přípravu prezentací na vyučovací hodiny a úloh pro žáky.

Vyzkoušet si můžete ukázkové materiály, nebo se podívat na video.

an_obr8an_obr11an_obr10

Comments are closed.