Bez digitálního vzdělávacího obsahu se školy využívající tablety a interaktivní tabule neobejdou

Bez digitálního vzdělávacího obsahu se školy využívající tablety a interaktivní tabule neobejdou

Digitalizace škol je v České republice spojena především s interaktivními tabulemi a díky nedávno zveřejněné výzvě také s čerpáním evropských peněz pro nákup tabletů a školení pro pedagogické pracovníky. Jak však naznačují zkušenosti z okolních států, dalším potřebným pilířem digitalizace je také profesionálně zpracovaný digitální vzdělávací obsah.

I když v České republice prozatím neexistuje jednotná koncepce digitálního vzdělávacího obsahu, již nyní se o profesionálně zpracovaný digitální obsah zajímají aktivní školy. Aktivity a osvětu v oblasti digitalizace škol realizuje Program podpory digitalizace škol, po jehož odstartování rapidně vzrostl zájem škol o digitální obsah. Z dat společnosti EDULOGY, partnera programu a provozovatele vzdělávacího portálu eKabinet.cz, vyplývá, že o využívání digitálního obsahu mají zájem školy napříč všemi kategoriemi – státní i soukromé, školy speciální, malotřídky i mateřské školy. Obecně největší zájem o digitální vzdělávací obsah podle analýzy Programu pro podporu digitalizace škol mají školy z Vysočiny, Moravskoslezského kraje a Prahy.

Učitelé si uvědomují, že bez interaktivního a profesionálního digitálního obsahu nemohou naplno využít potenciál zařízení, kterými jsou školy v poslední době vybavovány. Digitální vzdělávací obsah výrazně rozšiřuje možnosti využití moderních vzdělávacích technologií ve školách. Jeho zavádění do vyučovacího procesu přinese českému školství řadu výhod, například názornost při vysvětlování probírané látky, což z digitálních materiálů dělá vhodný doplněk ke klasickým učebnicím,“ říká k digitalizaci Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY.

Program byl odstartován v říjnu 2013 a spolupracuje na něm Konto BARIÉRY, společnost EDULOGY a další partneři. Do programu se zapojilo na 500 škol z celé republiky. V rámci analýzy škol zapojených do programu se ukázalo, že největší zájem o digitální materiály projevují základní školy (52 % zapojených škol), následují školy střední (25 %) a mateřské (23 %). Regionálně pak digitální obsah, který je přizpůsoben interaktivním tabulím, oceňují především školy z Vysočiny (17 %), Moravskoslezského kraje (16,6 %) a Prahy (10,2 %). Školy v rámci benefitů programu využívají např. bezplatný přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz. Ten obsahuje přes 40 tisíc digitálních materiálů nejrůznějších úrovní a předmětů. Učitelům nabízí profesionálně vytvořená interaktivní cvičení, videa, animace, simulace, 3D modely, fotografie, obrázky a doplňkové materiály.

Učitelé na digitálním vzdělávacím obsahu nejvíce oceňují interaktivitu

Učitelé, kteří využívají digitální obsah, vítají tyto materiály především jako vhodný doplněk k současným přípravám na vyučovací hodiny. Oceňují názornost a interaktivitu, která děti baví. Některá vyjádření a názory učitelů na digitální vzdělávací obsah na portálu eKabinet.cz uvádíme níže. Celý rozsah referencí naleznete zde.

Je zde mnohem více materiálů než na webech s DUMy (Digitální Učební Materiály, které vznikaly v rámci projektu EU Peníze školám) a kvalita je také výborná. Vyhovuje mi, že materiály jsou názorné. Na portálu eKabinet.cz používám materiály pro chemii, matematiku a fyziku, vybírám si podle potřeb výuky a jednotlivých žáků. Je to trochu jiné pojetí a to mají mladí rádi, takže reagují kladně.
Ing. Zita Valentová, učitelka chemie, Masarykova střední škola chemická, Praha 1

Materiály jsou uzpůsobeny celé věkové skupině dětí v MŠ. Plusem je jednoduchá obsluha, přehlednost, děti rády řeší úkoly na tabuli. Výhodou jsou i pracovní listy u některých úkolů. Děti je mohou zpracovat jednotlivě u stolečku a společnou kontrolu udělat u tabule, nebo si každý může zkontrolovat úkol sám dle tabule. Pozitivně hodnotím, že úkoly jsou namluvené, takže děti si můžou materiály samy pouštět. Byly také nadšené z motivačních obrázků u splněných úkolů.
Šárka Rummelová, učitelka, MŠ Sbíhavá, Praha 6

Materiály si vybírám podle aktuálního učiva a podle toho, co by žáci z daného celku potřebovali procvičit a tudíž prohloubit. Používám to, co považuji za dobře zpracované. Žáci jsou na práci s PC v matematice zvyklí. Materiály z portálu používám pro zjednodušení svého výkladu, pro lepší vizualizaci.
Mgr. Dagmar Kocichová, zástupkyně ředitele, učitelka matematiky a IVT, Gymnázium Hladnov, Ostrava

V lednu 2014 jsem začala pracovat s digitálními vzdělávacími materiály angličtina Nicole and Tommy. Uvítala jsem, že je mohu využívat bezplatně díky zapojení naší školky do Programu podpory digitalizace škol. Pro děti jsou snadno pochopitelné, hned napoprvé zvládly jejich ovládání. Tato angličtina děti baví, líbí se jim i odměna v podobě animací za splnění úkolů. Pozitiva vidím v tom, že děti slyší výslovnost jednotlivých slov po kliknutí na obrázek, vnímají slovní hodnocení či zdůvodnění v angličtině.
Věra Latislavová, učitelka, MŠ Kraslice

Využívám žákovské lekce a animace z fyziky pro SŠ. Materiály volím jako doplnění učiva, které momentálně probírám v hodinách. Srozumitelně vysvětlují daný jev, videa či animace ukazují použití daného jevu v praxi či v běžném životě, příklady vedou k pochopení vysvětlovaného jevu. Určitě jsou zpestřením výuky a pomáhají pochopit vysvětlované fyzikální jevy.
Mgr. Svatava Danihelová, učitelka matematiky a fyziky, Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín

Comments are closed.