EDULOGY a soutěž DOMINO

EDULOGY a soutěž DOMINO

Společnost EDULOGY se stala partnerem celostátní soutěže digitálních výukových materiálů DOMINO, pořádané Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT ČR. Finálové kolo již třetího ročníku proběhne ve středu 11. prosince.

Digitální vzdělávací materiály se stávají nedílnou součástí moderní výuky ve školách. To předpokládá především talentované, tvořivé a motivované učitele, kteří dokážou pro své žáky připravit zajímavou a atraktivní výuku. Stále větší důraz je přitom kladen na využívání digitálních technologií a zařízení, ale také na větší vizualizaci výuky a její interaktivnost. Soutěž DOMINO vznikla, aby podporovala tvořivost a kreativitu učitelů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání digitálních výukových materiálů v rámci výuky a samostudia. Učitelům dává možnost ukázat své dovednosti, sdílet výukové materiály a také je propojit do mezinárodních soutěží.

„Jsme rádi, že jsme se mohli stát partnery soutěže, která podporuje učitele, snažící se o modernizaci a zatraktivnění výuky pro své žáky. I naším cílem jakožto firmy, působící v oblasti elektronického vzdělávání, je, aby výuka na školách odpovídala současné době a dokázala děti oslovit,“ říká Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY.

Finálové kolo 3. ročníku soutěže, do kterého bylo vybráno 19 nejlepších prací, se uskuteční 11. prosince v prostorách ministerstva školství a vyvrcholí slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen. Při výběru finálových prací porota hodnotila především jejich dynamiku a uživatelskou příjemnost, originalitu, interaktivitu, motivaci a ověření v praxi.

Více informací o soutěži naleznete ZDE.

Comments are closed.