Interaktivní Matematika pro 1. stupeň ZŠ míří do českých škol

Interaktivní Matematika pro 1. stupeň ZŠ míří do českých škol

Vzdělávací portál eKabinet.cz rozšiřuje nabídku o interaktivní matematiku určenou pro první stupeň základních škol. Tým portálu eKabinet.cz adaptoval ve spolupráci s českými pedagogy digitální vzdělávací materiály, vytvořené na základě jedinečné výukové metody z Finska. Interaktivní Matematika pro 1. stupeň ZŠ obsahuje výkladovou část, praktická interaktivní cvičení, rozšiřující úkoly a doplňkové materiály. Vše je přizpůsobeno Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Před zpřístupněním interaktivní matematiky na portálu eKabinet.cz proběhlo její testování a didaktická kontrola. Během vyučování ji používá například Mgr. Olga Vejvodová, učitelka matematiky prvního stupně na pražské ZŠ Lupáčova. K digitálním vzdělávacím materiálům říká: „Interaktivní Matematika pro 1. stupeň ZŠ je skvěle zpracovaná. Jiné digitální materiály rozhodně nedosahují úrovně tohoto produktu, protože jim chybí okamžitá zpětná vazba dětem. Materiály je možné zařadit do výuky kdykoliv.“ Vedle učitele provází žáky lekcemi a cvičeními také vybraná animovaná postavička. Ta jim dává okamžitou zpětnou vazbu, zda postupují při řešení úkolu správně a pokud ano, jsou odměněni animací. Výhodou Matematiky pro 1. stupeň ZŠ je také vysoká míra názornosti, která dětem pomáhá pochopit abstraktní věci a blíže definovat vztahy mezi reálnými objekty a matematickými pojmy.

Materiály zahrnují více než 30 různých témat zpracovaných v 849 lekcích. Celkově produkt obsahuje přes 4 400 atraktivních simulací, animací a ilustrací a je vhodný pro využití na interaktivních tabulích. Systém na rozpoznávání rukopisu navíc při výuce umožňuje používat digitální pero. Napsané číslice a matematické symboly jsou automaticky kontrolovány, což pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, podporuje rozvoj grafomotoriky a pomáhá předcházet dysgrafii.

Tisková zpráva

Comments are closed.