Kampaň eSkills for Jobs

Kampaň eSkills for Jobs

Stali jsme se partnerem kampaně eSkills for Jobs 2015 - 2016, která je iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl, v České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce.

Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.

V České republice probíhají pod hlavičkou této kampaně tyto aktivity:
- Test IT Fitness
- Akce partnerů kampaně

Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz. Věříme, že všechny akce konané v rámci kampaně ukážou mladým lidem důležitost IT dovedností pro jejich kvalitní profesní život a budou je motivovat k profesnímu zaměření IT směrem.

logo_final

Comments are closed.