Metodická publikace Školka hrou PODZIM

Metodická publikace Školka hrou PODZIM

Metodická publikace Školka hrou PODZIM navazuje na předchozí díl Školka hrou LÉTO a rozšiřuje paletu pedagogických nástrojů o aktivity na téma PODZIM. Koncepčně se posouvá k integraci vzdělávacích oblastí do logických okruhů vycházejících ze života dětí. Přirozené začlenění digitálního edukačního obsahu napomáhá plynulému přechodu dětí do základní školy.

obalkaOdborná metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Je zpracována s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání.

Školka hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je prostřednictvím kódového systému možné efektivně využít obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na našem portálu v kombinaci s běžně dostupnými učebními pomůckami a nejnovějšími digitálními technologiemi.

Ukázku z příručky včetně kompletního obsahu, návodu, jak knihu používat a 4 vybraných aktivit naleznete ZDE.

Odbornou recenzi, kterou vypracovala doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., z Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, naleznete ZDE. Mj. v ní uvádí: "Promyšlená edukační nabídka využívá skupinových forem vzdělávacích aktivit vedoucí ke kooperativním činnostem s uplatněním Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí v podobě komunikačních, matematicko-logických, přírodovědných, konstrukčních koutků apod. Publikace tak reaguje na trendy současného předškolního vzdělávání ve prospěch uplatňování individualizace."

Propojení metodické publikace Školka hrou a digitálního edukačního obsahu v praxi je možné si vyzkoušet v metodických centrech po celé České republice. Kontakty naleznete na: www.edulabcr.cz/skoleni/metodicka-centra-ms.

Jak objednávat
Odbornou metodickou příručku Školka hrou PODZIM si můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na www.ekabinet.cz/skolkahrou, e-mailem na info@edulogy.cz nebo telefonicky na 212 242 963.

5713IMG_8402

Comments are closed.