Metodiky Školka hrou jsou kompletní

Metodiky Školka hrou jsou kompletní

Poslední, čtvrtý díl z řady úspěšných publikací pro předškolní vzdělávání Školka hrou, vydává v těchto dnech nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Distributorem metodik je společnost EDULOGY, provozovatel vzdělávacího portálu eKabinet.cz.

11_formular_banner_780x225

Odborná metodická příručka Školka hrou JARO navazuje na díly Školka hrou LÉTO, PODZIM a ZIMA. Pedagogům předškolního vzdělávání nabízí řadu nových didaktických postupů a námětů, jak obohatit aktivity v mateřských školách, a to jak při skupinové práci, tak s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí. Obsahuje netradiční náměty, ve kterých je možné v rámci „digitálních koutků“ efektivně využít obsah interaktivních titulů pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s moderními i klasickými běžně používanými učebními pomůckami, a to jak v prostředí mateřské školy, tak i venku v přírodě.

Jak objednat
Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA si můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na www.ekabinet.cz/skolkahrou, e-mailem na info@edulogy.cz nebo telefonicky na 212 242 963.

„Jsme rádi, že můžeme s EDULABem spolupracovat na projektu Školka hrou. Velmi příjemně nás překvapil velký zájem o metodiky ze strany mateřských škol,“ řekl Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY.

Comments are closed.