Nové materiály pro mateřské školy

Nové materiály pro mateřské školy

Pro mateřské školy a děti se speciálními potřebami jsme na portálu eKabinet.cz nově připravili digitální edukační materiály Příprava na školu, které významně rozšiřují možnosti pro učitele, jak připravit děti na úspěšný vstup do základních škol.

Titul Příprava na školu z edice eduSensus obsahuje 382 digitálních edukačních materiálů pro děti předškolního věku (4-7 let) a se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy řeči, učení, motoriky, chování a jiné). Materiály jsou zpracované kompletně v českém jazyce a přizpůsobené cílové skupině. Jsou vhodné také pro přípravné (nulté) a první ročníky základních škol. Při diagnostikování učitel vybírá z konkrétních aktivit rozdělených do kategorií: I. Rozvoj řeči, II. Rozvoj motoriky, III. Rozvoj zrakového vnímání, IV. Rozvoj matematické gramotnosti, V. Tištěné materiály. S Přípravou na školu mají učitelé možnost určit konkrétní dovednosti, které je potřeba u dítěte ještě rozvíjet. Materiály jsou zpracované hravou formou, obsahují interaktivní cvičení a nástroje podporující osobnostní vývoj dětí. Tento unikátní produkt vytváří svojí metodologií spolu s atraktivním obsahem a designem poutavý svět předškolního vzdělávání.

Před zpřístupněním na portálu eKabinet.cz byl titul ověřován ve spolupráci s Mateřskou školou Sbíhavá na Praze 6, a to s velmi pozitivními reakcemi učitelů i dětí. Šárka Rummelová, učitelka Mateřské školy Sbíhavá, k tomu dodává: „Práce s titulem Příprava na školu je jednoduchá a děti baví. Výhodou jsou i pracovní listy u některých úkolů. Děti je mohou zpracovat jednotlivě u stolečku a společnou kontrolu udělat u interaktivní tabule nebo počítače. Děti byly nadšené z motivačních obrázků a animací u splněných úkolů.“

Tisková zpráva

sre_obr5 sre_obr6 sre_obr7

Comments are closed.