FAQ

Nejčastější dotazy

Máte-li další otázky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.

O?

Proč využívat interaktivní výuku?

O.

Interaktivní výuka je moderní a perspektivní forma vyučování, která využívá nejnovější technologie a postupy. Zábavnější a méně stereotypní forma výuky pomáhá zvyšovat motivaci dětí a aktivně je zapojovat do procesu vzdělávání. Žáci tak již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání.

O?

Jaké materiály jsou na portálu eKabinet.cz?

O.

Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz naleznete více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, angličtiny a dalších předmětů. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkových materiálů. Materiály na portálu jsou přístupné podle předmětů a úrovní. Učitelé mohou na portálu eKabinet.cz také využít nástroje na tvorbu příprav na vyučovací hodiny ve formě prezentací a na přípravu zadání a domácích úloh pro žáky a jejich následnou kontrolu.

O?

Nabízíte také materiály pro mateřské školy?

O.

Pro mateřské školy je na portálu eKabinet.cz k dispozici více než 1 500 digitálních edukačních materiálů v rámci 3 interaktivních titulů z edice eduSensus. Digitální obsah je určen nejen pro děti předškolního věku, ale také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, řeči, motoriky, chování). Ukázkové materiály a více informací o titulech z edice eduSensus naleznete na portálu eKabinet.cz v části Předměty.

O?

Odpovídají digitální vzdělávací materiály RVP pro jednotlivé předměty a stupně vzdělávání?

O.

Využitelnost digitálních vzdělávacích materiálů pro jednotlivé předměty v rámci RVP byla prověřena týmem zkušených pedagogů. Materiály odpovídají nejsoučasnějším trendům ve školství, tedy především RVP, ale nejen jemu. Jsou výrazně zaměřeny k utváření klíčových kompetencí, k integraci učiva z více oblastí, k ústupu od pamětného a mechanického učení. Jsou připravovány tak, aby umožňovaly svobodný přístup k plánování vyučovacích předmětů v ŠVP.

O?

Jaké softwarové vybavení mi umožní pracovat s digitálními vzdělávacími materiály, umístěnými na portálu eKabinet.cz?

O.

Digitální vzdělávací materiály lze využít na většině interaktivních tabulí (ActivBoard, SmartBoard, Interwrite, eBeam a dalších). Je možné s nimi pracovat i bez interaktivní tabule, jen s pomocí počítače a dataprojektoru.

O?

Jak mohu získat přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz a jaká je cena?

O.

Pro přístup je možné zakoupit si balíčky digitálních vzdělávacích materiálů. Přesný návod, jak postupovat, naleznete na www.ekabinet.cz/balicky.

O?

Nabízí portál eKabinet.cz kromě velkého množství digitálních vzdělávacích materiálů i další nástroje pro učitele?

O.

Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz mohou učitelé také využít nástroje na tvorbu příprav na vyučovací hodiny a nástroj na přípravu zadání a domácích úloh pro žáky a jejich následnou kontrolu.

O?

Jak mohu na portálu eKabinet.cz vytvořit přípravu na vyučovací hodinu?

O.

Prezentace se vytvářejí v části Mé přípravy na hodinu dostupné po přihlášení na hlavní stránce portálu. Klikněte na Vytvořit novou přípravu na hodinu, zadejte její název, popis a klikněte na tlačítko Vytvořit. Poté vyhledejte na portálu vhodné vzdělávací materiály kliknutím na odkaz Vyhledat vzdělávací materiály pro tuto přípravu. Vyhledané materiály přidáte do prezentace kliknutím na tlačítko Přidat. Materiály přidané do přípravy lze dále upravovat a měnit jejich pořadí. Podrobný postup se dozvíte ve videomanuálu nebo v části Podpora/Mé přípravy na hodinu.

O?

Jak se vytváří domácí úlohy pro žáky?

O.

Úlohy pro žáky se vytvářejí v části Mé úlohy pro žáky, dostupné po přihlášení na hlavní stránce portálu. Vzhledem k tomu, že je zadávání a vypracovávání úloh personalizované, získáte okamžitou zpětnou vazbu od každého žáka s možností individuálního přístupu. Při vytváření úlohy zadejte její název, zadání pro žáky, podle kterého mají postupovat a přístupový kód, který je jedinečný pro každou úlohu. Žáci vypracovávají vámi zadané úlohy na vzdělávacím portálu eÚlohy.cz, kde uvedou své jméno a přístupový kód k úloze. Kliknutím na tlačítko Začít úlohu se jim zobrazí základní informace o úloze včetně zadání. Po vypracování úlohy ji žáci odešlou zpět učiteli prostřednictvím tlačítka Odeslat úlohu. Výsledky úloh a jejich řešení žáky se zobrazí v učitelském kontě u každé úlohy v části Mé úlohy pro žáka. Podrobný postup se dozvíte ve videomanuálu nebo v části Podpora/Mé ulohy pro žáky.

O?

Je možné získat přihlašovací údaje také pro žáky?

O.

Žáci získávají přístup přes eÚlohy.cz, což jim umožňuje práci jak ve škole, tak z domu. Není potřeba, aby se žáci registrovali a vytvářeli si uživatelská konta. Na portálu www.eUlohy.cz zadá žák své jméno a přístupový kód k úloze, o které jej informoval učitel. Výsledky úloh a jejich řešení vašimi žáky naleznete v části Mé úlohy pro žáky. Více o tvorbě úloh se dozvíte ve videomanuálu nebo v části Podpora/Mé ulohy pro žáky.