Vzdělávací portál eKabinet.cz

Vzdělávací portál eKabinet.cz je provozován společností EDULOGY. Byl navržen primárně pro školy a učitele, kteří hledají nové a moderní způsoby vyučování a jejich žáky. Cílem portálu je poskytnout školám, učitelům a žákům kvalitní, atraktivní a motivující vzdělávací materiály pro zefektivnění a modernizaci vzdělávacího procesu.

Vzdělávací portál eKabinet.cz představuje komplexní nástroj pro učitele, který slouží k přípravě výukových materiálů, pro práci se žáky během vyučovací hodiny a následně na kontrolu domácích úloh, vypracovaných žáky.

Vzdělávací materiály

Vzdělávací portál eKabinet.cz obsahuje více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, angličtiny a dalších předmětů, které jsou přístupné online. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkových materiálů. Materiály na portálu jsou přístupné podle předmětů a úrovní.

Nástroje pro učitele

Portál eKabinet.cz přináší učitelům široké možnosti využití vzdělávacích materiálů. Každý učitel má možnost vytvářet si přípravy na vyučovací hodiny ve formě prezentací vhodných pro použití s interaktivní tabulí nebo datovým projektorem. Kromě vzdělávacích materiálů, umístěných na portálu eKabinet.cz, máte možnost začlenit do své přípravy na vyučovací hodinu také vlastní materiály nebo odkazy na webové stránky. Získáte tak ucelený soubor vyučovacích materiálů, které odpovídají jak vašim představám, tak potřebě vašich žáků v rámci konkrétní vyučovací hodiny.

Pro aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny může učitel použít jak interaktivní cvičení z připravené prezentace, tak úlohy zaměřené na samostatnou práci žáků.

Comments are closed.