Portál eÚlohy.cz pro žáky

Vzdělávací portál eUlohy.cz je úzce propojen s portálem eKabinet.cz. Žáci na něm mají zpřístupněny úlohy, zadané svým učitelem. To jim umožňuje přístup k nim nejen během vyučovací hodiny, ale i během přípravy doma. Tyto úlohy vytváří učitel v rámci nástroje Mé úlohy. Používání tohoto nástroje přináší zefektivnění vzdělávacího procesu díky jednoduchému způsobu tvorby úloh, jejich vypracovávání a samotnému vyhodnocení výsledků. Vzhledem k tomu, že je zadávání a vypracovávání úloh personalizované, získávají učitelé okamžitou zpětnou vazbu od každého žáka s možností individuálního přístupu a přizpůsobení obsahu úloh potřebám konkrétních žáků.

Comments are closed.