Šablony pro ZŠ, MŠ a SŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

V souvislosti s touto výzvou bychom Vás rádi informovali, že balíčky digitálního vzdělávacího obsahu nabízené na www.ekabinet.cz/balicky  mohou základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií financovat kombinací následujících šablon:

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin ( b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (b) Matematická gramotnost c) Cizí jazyky)
II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (b) Matematická gramotnost)
II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Na nákup didaktické pomůcky Vzdělávací box Školka hrou a digitálního edukačního obsahu mohou mateřské školy využít prostředky získané kombinací těchto šablon:

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Zároveň na základě výzvy č. 02_16_035 (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a 02_16_042 (výzva je určena pro území hlavní město Praha) ze dne 20. prosince 2016 vstoupily v platnost šablony pro SŠ a VOŠ I. V souvislosti s touto výzvou bychom Vás rádi informovali, že balíčky digitálního vzdělávacího obsahu nabízené na www.ekabinet.cz/balicky  mohou SŠ a VOŠ financovat kombinací následujících šablon:

III/2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ -  DVPP v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin (c) Cizí jazyky (h) Projektová výuka
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
IV/2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ -  DVPP v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin (c) Cizí jazyky (h) Projektová výuka
IV/2.11 CLIL ve výuce na VOŠ

Pokud byste rádi využili vypsané šablony pro nákup digitálního edukačního obsahu nebo vzdělávacího boxu Školka hrou a stále nevíte jak na to, využijte projektové poradenství, které vám přinášíme díky spolupráci s neziskovou organizací EDUkační LABoratoř | EDULAB.

Chcete vědět víc? Zavolejte nám na číslo 212 242 963, napište na info@edulogy.cz nebo vyplňte nezávazný kontaktní formulář.

Kompletní informace k šablonám naleznete na adrese www.edulabcr.cz/sablony.

Comments are closed.