Přírodovědná videa v češtině

Přírodovědná videa v češtině

Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz jsme pro učitele zveřejnili nový digitální vzdělávací obsah. Jedná se o videa z přírodovědných předmětů v českém jazyce, která jsou dostupná v levé části hlavní stránky portálu (Přírodovědná videa - úroveň 1 až úroveň 3).

Zařazena jsou do jednotlivých oblastí a předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis, Člověk a jeho svět) a do tematických celků dle Rámcového vzdělávacího programu.  K dispozici jsou ve dvou rozlišeních (HQ, LQ) s možností zobrazení videa na celou obrazovku a je možné je používat v operačních systémech Windows, Android, iOS prakticky na všech dostupných zařízeních.

• využitelná jak pro zopakování či rozšíření již probrané látky, tak pro výklad nové

• názorná prezentace, praktické ukázky či např. pokusy, které nejsou ve školním prostředí realizovatelné

• názorná prezentace, praktické ukázky či např. pokusy, které nejsou ve školním prostředí realizovatelné

• různé délky stopáže umožňují jejich zařazení jako doplněk výuky prakticky kdykoliv

• součástí je komentář v českém jazyce

• podporují atraktivní a zábavnou formu výuky

• využitelná na interaktivní tabuli, dataprojektoru, počítači nebo tabletu

• podpora mezipředmětových vztahů

• cenný pomocník k výkladu a výuce

• vyhledávání pomocí klíčových slov v češtině nebo zařazení do jednotlivých témat strukturovaných podle RVP

Materiály srozumitelně vysvětlují daný jev, videa či animace ukazují jeho využití v praxi či v běžném životě. Určitě jsou zpestřením výuky a pomáhají pochopit popisované jevy,“ řekla učitelka matematiky a fyziky, Svatava Danihelová z Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně a Zita Valentová, učitelka chemie z Masarykovy střední školy chemické z Prahy 1 k tomu dodala: „Vyhovuje mi, že materiály jsou názorné. Na portálu eKabinet.cz používám materiály pro chemii, matematiku a fyziku, vybírám si podle potřeb výuky a jednotlivých žáků. Je to trochu jiné pojetí a to mají mladí rádi, takže reagují kladně. Navíc žáci mohou pracovat samostatně, svým tempem.

Kvalitu přírodovědných videí oceňují také pedagogičtí odborníci příslušných oborů z akademické půdy. „Kvalita videí je po odborné stránce velice vysoká. Pokud se učitelé rozhodnou tato videa využít ve výuce, mohou si být jisti, že informace, které zde uvidí a uslyší, jsou fakticky správné,“ uvedla Mgr. Zuzana Hanzelková, manažerka vzdělávacích programů a odborná pracovnice z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity Brno. „Uvedené materiály se mi líbí zejména proto, že zde své pole působnosti nalezne učitel na ZŠ i SŠ. Některá témata jsou vhodná i pro první ročník studia na vysoké škole. Několikrát jsem se také poučil, přestože fyziku přednáším již 45 let,“ konstatoval prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., vysokoškolský pedagog z Pedagogické fakulty, Masarykovy Univerzity Brno.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.

Ukázkové materiály:

Comments are closed.