Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

Středním školám a gymnáziím nabízíme ucelené řešení přijímacích zkoušek z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy z jednotlivých předmětů mají shodnou váhu.

Základním předpokladem pro úspěšné složení zkoušky je schopnost uchazeče porozumět textu ve všech třech prověřovaných oblastech a řešit komplexní problémové úlohy. Testy jsou k dispozici v tištěné podobě a vyhodnocení probíhá u každého testu individuálně a je zajištěno proškolenými učiteli. Obsah testů vychází ze schválených standardů daných Rámcovými vzdělávacími programy, které se na školách pro výuku využívají.

Cena uceleného balíčku přijímacích zkoušek z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka je 45 000 Kč s DPH / škola.

Důležitá data pro rok 2017

Začátek školního roku: 1. 9. 2016
Uzávěrka přihlášek na střední školy a gymnázia: 15. 3. 2017

Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

První řádný termín:
12. 4. 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
18. 4. 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Druhý řádný termín:
19. 4. 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
20. 4. 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

První náhradní termín: 11. 5. 2017
Druhý náhradní termín: 12. 5. 2017

V případě Vašeho zájmu o objednávku uceleného balíčku k přijímacím zkouškám pro Vaši školu nás, prosím, kontaktujte e-mailem na info@edulogy.cz nebo telefonicky na 212 242 963.

Comments are closed.