Přírodovědné předměty

Přírodovědné předměty

Digitální vzdělávací obsah pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy

Předměty: matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis a přírodověda.

Více než 1 100 lekcí obsahujících přes 30 000 vzdělávacích materiálů: interaktivní cvičení, animace, videa, simulace, 2D a 3D modely, fotografie, obrázky, doplňkové materiály a nástroje pro učitele.

Jednoduchá a intuitivní příprava na vyučovací hodiny pro učitele a možnost přidávání vlastních materiálů.

Snadné vytváření zadání a domácích úloh pro žáky, jednoduché vyhodnocování a kontrola úloh.

Reference z více než 25 zemí světa včetně střední Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko a další).

Na portálu eKabinet.cz jsou zpřístupněna přírodovědná videa pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy v českém jazyce. Zařazena jsou do jednotlivých oblastí a předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis, Člověk a jeho svět) a do tematických celků dle Rámcového vzdělávacího programu.

Přírodovědná videa učitelé naleznou ve struktuře digitálních vzdělávacích materiálů v levé části hlavní stránky (Přírodovědná videa - úroveň 1 až úroveň 3). K dispozici jsou ve dvou rozlišeních (HQ, LQ) s možností zobrazení videa na celou obrazovku a je možné je používat v operačních systémech Windows, Android, OS X, iOS, prakticky na všech dostupných zařízeních.

Učitelé mohou využívat také digitální materiály v podobě lekcí a výukových stránek ve slovenštině nebo v anglickém jazyce. Digitální materiály v angličtině jsou namluveny rodilými mluvčími a jsou vhodné pro výuku metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Je možné je využívat v kombinaci s interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítačem či tabletem.

Balíčky vzdělávacích materiálů naleznete v části Obchod/Balíčky.

Odkazy na ukázkové materiály:

obr_nahl_1_1czobr_nahl_2_2cz

 

uc_obr11Fyzika: Jak ukroutit kolo?

 

Kolik časuFyzika: Oblouk

Comments are closed.