Projekty

 • Šablony pro ZŠ, MŠ a SŠ

  Šablony pro ZŠ, MŠ a SŠ

  Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování...

  Číst více

 • Vzdělávací box Školka hrou

  Vzdělávací box Školka hrou

  Ve spolupráci s neziskovou organizací EDUkační LABoratoř jsme pro vás připravili velkou novinku z edice Školka hrou – Vzdělávací box do každé třídy, poskytující komplexní řešení předškolního vzdělávání atraktivní formou. Co vzdělávací box obsahuje? Metodiky: Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM,...

  Číst více

 • Vzdělávací portál eKabinet.cz

  Vzdělávací portál eKabinet.cz

  Vzdělávací portál eKabinet.cz je provozován společností EDULOGY. Byl navržen primárně pro školy a učitele, kteří hledají nové a moderní způsoby vyučování a jejich žáky. Cílem portálu je poskytnout školám, učitelům a žákům kvalitní, atraktivní a motivující vzdělávací materiály pro zefektivnění...

  Číst více

 • Portál eÚlohy.cz pro žáky

  Portál eÚlohy.cz pro žáky

  Vzdělávací portál eUlohy.cz je úzce propojen s portálem eKabinet.cz. Žáci na něm mají zpřístupněny úlohy, zadané svým učitelem. To jim umožňuje přístup k nim nejen během vyučovací hodiny, ale i během přípravy doma. Tyto úlohy vytváří učitel v rámci nástroje...

  Číst více

 • TUUL – Online materiály

  TUUL – Online materiály

  TUUL je nástroj pro učitele a žáky, který umožňuje na jednom místě vzdělávací materiály tvořit, sdílet a následně pomocí nich žáky vzdělávat. Aplikaci ocení každý učitel, který využívá digitální vzdělávací materiály a moderní technologie. TUUL umožňuje učitelům spojovat vlastní digitální...

  Číst více

 • Taneční soutěž The SCHOOL DANCE

  Taneční soutěž The SCHOOL DANCE

  The SCHOOL DANCE je taneční soutěž pro mateřské, základní a střední školy. Organizátorem je nezisková organizace EDULAB a taneční akademie DANSOVIA Jána Durovčíka a Petra Modrovského. Společnost EDULOGY se stala partnerem této soutěže v České republice. Cílem soutěže je motivovat...

  Číst více