Metodická příručka Školka hrou

Metodická příručka Školka hrou

Novinka pro mateřské školy - odborná metodická příručka pro didaktickou praxi s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod byla zpracována s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání.
1_banner_skolka-hrou_780x225
Školka hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je prostřednictvím kódového systému možné efektivně využít obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na našem portálu v kombinaci s běžně dostupnými učebními pomůckami a nejnovějšími digitálními technologiemi.

V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační činnosti zaměřené na rozvíjení poznání na téma LÉTO. Publikace napomáhá pedagogům hravou formou připravit děti předškolního věku na vstup do základní školy.

Odbornou metodickou příručku Školka hrou LÉTO si můžete objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na www.ekabinet.cz/skolkahrou, e-mailem na info@edulogy.cz nebo telefonicky na 212 242 963.

Objednat si můžete také kompletní balíček Školka hrou pro mateřské školy, který obsahuje odbornou metodickou příručku Školka hrou LÉTO a digitální edukační obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu, angličtina Nicole and Tommy.

Comments are closed.