Soutěž pro učitele prodloužena do 10. června 2014

Soutěž pro učitele prodloužena do 10. června 2014

Efektivně pracovat s digitálním vzdělávacím obsahem a využívat moderní nástroje k vytváření příprav na vyučovací hodiny a zadávání domácích úloh prostřednictvím internetu, to jsou cíle soutěže pro učitele na portálu eKabinet.cz. Soutěž, ve které učitelé mohou vyhrát notebooky, tablety, wellness víkend, herní konzole či digitální fotoaparáty, byla původně vyhlášena na dva měsíce. Kvůli rychle rostoucímu počtu uživatelů portálu jsme se rozhodli prodloužit ji až do 10. června 2014. Mohou se tak do ní zapojit i učitelé z desítek škol, které získaly přístup na portál eKabinet.cz v posledních týdnech. Registrace probíhá na stránkách www.ekabinet.cz/soutez-registrace. Hodnotné ceny si odnese deset nejaktivnějších soutěžících, kteří vytvoří nejvíce prezentací a domácích úloh na eKabinet.cz s využitím materiálů dostupných na portálu. Soutěž je určena školám zapojeným v Programu podpory digitalizace škol. Více o programu naleznete na www.ekabinet.cz/program.

Soutěž o nejaktivnější učitele portálu eKabinet.cz probíhá od 1. 3. do 10. 6. 2014 ve dvou kategoriích – „Základní a střední školy“ a „Mateřské školy“. V každé kategorii bude oceněno 5 soutěžících, kteří na portálu eKabinet.cz vytvoří největší počet prezentací na vyučovací hodiny a domácích úloh pro žáky. Pro účast v soutěži se učitelé registrují prostřednictvím online registračního formuláře na www.ekabinet.cz/soutez-registrace. Další informace jsou k dispozici na webové stránce www.ekabinet.cz/soutez.

Portál eKabinet.cz přináší učitelům mateřských, základních a středních škol široké možnosti využití digitálních vzdělávacích materiálů. Každý učitel si může vytvářet ve svém uživatelském kontu na portálu eKabinet.cz přípravy na vyučovací hodiny vhodné pro použití s interaktivní tabulí nebo datovým projektorem. Kromě profesionálně zpracovaných digitálních vzdělávacích materiálů umístěných na portálu eKabinet.cz je možné začlenit do příprav na vyučovací hodiny a domácích úloh také vlastní materiály a odkazy na webové stránky. Vytvořené přípravy a úlohy má každý uživatel vždy dostupné online ve svém kontu na portálu. Žáci vypracovávají domácí úlohy zadané učitelem na žákovském portálu eÚlohy.cz.

Práce s portálem eKabinet.cz je jednoduchá, což dokazují také videomanuály k portálu na YouTube: www.youtube.com/ekabinet.

Comments are closed.