Společnost EDULOGY partnerem soutěže DOMINO

Společnost EDULOGY partnerem soutěže DOMINO

Společnost EDULOGY se i letos stala partnerem celostátní soutěže digitálních výukových materiálů DOMINO, pořádané Národním institutem pro další vzdělávání za podpory MŠMT ČR.

Finálové kolo již šestého ročníku proběhne na celostátní konferenci Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách, kterou ve dnech 15. – 15. listopadu pořádá NIDV v Seči. Také v letošním roce není cílem vlastní výukový objekt (DUM), ale představení metodiky celé hodiny právě s využitím vhodného didaktického materiálu. Výhodou je v takovém případě nepochybně možnost využít v hodinách materiály i na přenosných počítačích a domácích stanicích žáků bez rozdílu technologií.

Digitální vzdělávací materiály se stávají nedílnou součástí moderní výuky ve školách. To předpokládá především talentované, tvořivé a motivované učitele, kteří dokáží pro své žáky připravit zajímavou a atraktivní výuku. Stále větší důraz je přitom kladen na využívání digitálních technologií a zařízení, ale také na větší vizualizaci výuky a její interaktivnost. Soutěž DOMINO vznikla, aby podporovala tvořivost a kreativitu učitelů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání digitálních výukových materiálů v rámci výuky a samostudia. Učitelům dává možnost ukázat své dovednosti, sdílet výukové materiály a také je propojit do mezinárodních soutěží.

„Jsme rádi, že jsme se opět mohli stát partnery soutěže, která podporuje učitele, snažící se o modernizaci a zatraktivnění výuky pro své žáky. I naším cílem jakožto firmy, působící v oblasti elektronického vzdělávání, je, aby výuka na školách odpovídala současné době a dokázala děti oslovit,“ říká Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY, která je provozovatelem vzdělávacího portálu eKabinet.cz.

Více informací o soutěži naleznete na stránkách NIDV.

Comments are closed.